0216 578 33 33

KOSİFLER GROUP’TA KARİYER YÖNETİMİ

Grubumuzun kariyer yönetiminde temel amacı, çalışanlarımızın işe bağlılığı ve iş tatminini arttırmak, çalışanlarımızı yeni ve değişik alanlara girmeleri için teşvik etmek


Kariyer Yönetimi
Grubumuzun kariyer yönetiminde temel amacı, çalışanlarımızın işe bağlılığı ve iş tatminini arttırmak, çalışanlarımızı yeni ve değişik alanlara girmeleri için teşvik etmek, çalışanlarımızın yeteneklerini kariyer fırsatlarına uygun olarak düzenlemek, eğitim programları oluşturmak ve çalışanlarımızı sürekli bir gelişime tabi tutmak ve, var olan insan kaynağımızı etkili ve verimli kullanmak olarak belirlenebilir.

Grubumuzda düzenlenen Geleneksel Plaket Törenleri ile çalışanlarımız eğitimleri ve gelişimleri ile artan performansları için ödüllendirilmektedirler.