0216 578 33 33

KOSİFLER GROUP’TA PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışan hedefleri, grubumuzun strateji ve hedeflerine paralel olarak sene başlarında belirlenmektedir.


Performans Yönetimi

Çalışan hedefleri, grubumuzun strateji ve hedeflerine paralel olarak sene başlarında belirlenmektedir. Hedefleri, yetkinlikleri ve performansları izlemek amacıyla, grubumuzdaki her çalışan için yıl içerisinde daha önceden planlanan periyotlarla dönem sonuçları karşılaştırılarak çalışanın gösterdiği performans şeffaf bir biçimde saptanmakta; buna bağlı performans değerlendirmesi ve görüşmesi yapılmaktadır. Sene sonunda yapılan nihai değerlendirme sonuçlarında elde edilen veriler Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Ücret Yönetimi sistemlerinin uygulanmasında kullanılır.

Ayrıca yıl içerisinde ast ve üstlerin birbirlerini değerlendirdikleri 180 Derece Performans Değerlendirmeleri yapılmaktadır.